Category: Uncategorized

Thanks to our users, we receive hundreds of spam reports every day. While many of the spam reports lead to manual actions, they represent a small fraction of the manual actions we issue. Most of the manual actions come from the work our internal teams regularly do to detect spam and improve search results. Today Read more

We get lots of questions every day – in our Webmaster office hours, at conferences, in the webmaster forum and on Twitter. One of the more frequent themes among these questions are links and especially those generated through JavaScript. In our Webmaster Conference Lightning Talks video series, we recently addressed the most frequently asked questions Read more

Google Webmaster Help forums are a great place for website owners to help each other, engage in friendly discussion, and get input from awesome Product Experts. We currently have forums operating in 12 languages. We’re happy to announce the re-opening of the Polish and Turkish webmaster communities with support from a global team of Community Read more

Fora pomocy dotyczące usług Google dla webmasterów są miejscem, w którym właściciele witryn mogą pomagać sobie nawzajem, dołączać do dyskusji i poznawać wskazówki Ekspertów Produktowych. Obecnie nasze fora działają w 12 językach. Cieszymy się, że dzięki pomocy globalnego zespołu Specjalistów Społeczności, którzy z oddaniem wspierają Ekspertów Produktowych, możemy przywrócić społeczności webmasterów w językach polskim i tureckim. Jeśli posługujesz się którymś z tych języków, Read more

Skip to toolbar